Jak obliczyć przysługujące dni urlopowe?

0
1674
Jak obliczyć przysługujące dni urlopowe?

Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do płatnego (nieprzerwanego) urlopu w każdym roku kalendarzowym. Nie może się go oficjalnie zrzec. Długość urlopu wypoczynkowego jest zależna przede wszystkim od stażu pracy. Zgodnie z prawem w Polsce, osoba, która nie pracowała 10 lat, będzie miała do odebrania 20 dni urlopowych, natomiast po osiągnięciu 10 lat pracy będzie należało się jej o 6 dni więcej, czyli 26 dni. Jak obliczyć przysługujący urlop? Urlop jak liczyć – podpowiadamy.
Na liczbę dni urlopu przysługujących pracownikowi wpływ przede wszystkim ma praca, którą wykonuje u obecnego pracodawcy, ale również wykonywana u wcześniejszych pracodawców (ewentualne przerwy w zatrudnieniu, rodzaj wypowiedzenia umowy/umów o pracę nie mają tutaj znaczenia). Do stażu urlopowego wlicza się również m.in.: przebywanie na urlopie bezpłatnym (również tym szkoleniowym), czas pobierania zasiłków dla bezrobotnych, praca na roli, odbyta: czynna służba wojskowa lub służba wojskowa zawodowa. Zwiększenia stażu pracy można spodziewać się również w sytuacji wykonywania pracy w formie nakładczej – pracy chałupniczej.
Nie baz znaczenia na dni przysługującego urlopu będzie miała ukończona szkoła. Im wyższe poziomy edukacji osiągniemy, tym więcej będziemy mieć zaliczonego stażu pracy. Pracownik po studiach może doliczyć sobie aż 8 lat do stażu urlopowego.
Zgodnie z zasadą urlopu wypoczynkowego udziela się wyłącznie w dni pracy pracownika (jeśli pracuje od poniedziałku do piątku, to nie można udzielić urlopu w sobotę), zgodnie z jego rozkładem czasu pracy oraz wymiarem godzinowym (pracownik, który pracuje po 8 godzin dziennie, nie może wykorzystać 16 godzin urlopowych jednego dnia). Tak więc osoba, pracująca na cały, pełny etat będzie miała do dowolnego wykorzystania 208 godzin lub 160 godzin urlopu (odpowiednio przy: 26 i 20 dniach urlopowych). Umowa na pół etatu spowoduje zatem proporcjonalne zmniejszenie przysługujących godzin urlopu przy zachowaniu ilości dni – 104 przy 26 dniach oraz 80 przy 20 dniach. To z kolei może w praktyce oznaczać 13 dni urlopowych po 8 godzin dziennie (w mniejszym wymiarze: 10 dni po 8 godzin). Usystematyzujmy naszą wiedzę. Jeśli pracownik pracuje na pół etatu zawsze po 4 godziny dziennie, to należeć będzie się mu 26 albo 20 dni po 4 godziny. Jeżeli pracuje np. co drugi tydzień po 8 godzin dziennie to wtedy weźmie 13 (bądź 10 dni) po 8 godzin.
Według polskiego prawa pracownik, który podejmuje pracę pierwszy raz, w danym roku kalendarzowym, w którym rozpoczął pracę u danego pracodawcy, uzyskuje prawo do określonego wymiaru urlopu wraz z upływem każdego miesiąca swojej pracy, w proporcji odpowiadającej 1/12 wymiaru urlopu, który by mu przysługiwał po przepracowaniu pełnego roku (w pierwszym roku pracy dana osoba nabywa około 1,66 dnia urlopowego w każdym, kolejnym miesiącu pracy). Jeżeli w roku kalendarzowym pracownik zmienił pracę i pracodawcę, u każdego z jego pracodawców przysługiwać mu będzie urlop wypoczynkowy w stosunku proporcjonalnym do przepracowanego okresu w danej firmie.

sebby.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here