Jak stosować split payment?

0
1833
podzielona płatność

Koniec roku 2019 przyniósł spore zmiany dla wszystkich czynnych podatników VAT. Osoby te zobowiązane są do stosowania systemu płatności podzielonej w przypadku niektórych transakcji. Dotyczy to w szczególności płatności za roboty budowlane, jednakże także podmioty zajmujące się handlem metalami szlachetnymi bądź stalą zobowiązane są do wdrożenia split payment. Należy mieć na uwadze, iż nie każda transakcja, która została wymieniona w załączniku ustawy o VAT, będzie wymagała stosowania tej formy rozliczenia. Wskazuje się, że podzielona płatność VAT dotyczy jedynie takich umów, które opiewają na kwotę piętnastu tysięcy złotych lub większej. Konieczne jest jednak, aby każdy przedsiębiorca będący podatnikiem podatku od towarów i usług miał numer rachunku bankowego, który został ujęty na białej liście VAT. Jest to ewidencja prowadzona przez Ministerstwo Finansów, w ramach której zostały wyszczególnione wszelkie konta bankowe, z jakich korzysta dany przedsiębiorca. Ułatwia ona weryfikację, czy dany podmiot zgłosił się do właściwego Urzędu Skarbowego jako czynny podatnik VAT.

Omawiane zmiany w prawie zostały ustanowione stosunkowo szybko. Sprawia to, że wielu właścicieli firm nie do końca wie, jak stosować split payment. Wbrew pozorom nie jest to trudne, jednakże wymaga zachowania szczególnej ostrożności. W pierwszej kolejności należy sprawdzić wskazaną wyżej białą listę. Jeżeli podany na fakturze numer rachunku bankowego nie zgadza się z kontem ujawnionym w ewidencji, możliwe jest zaniechanie płatności. W takim przypadku przedsiębiorca ma pełne prawo odmówienia zapłaty, bowiem istnieje przypuszczenie, że kontrahent jest nieuczciwy. Jednak po wyjaśnieniu ewentualnych sprzeczności możliwe jest dalsze dokonywanie przelewów.

Bardzo ważne jest również, aby każda osoba zobowiązana do stosowania systemu płatności podzielonej zgłosiła ten fakt w banku. Wtedy instytucja finansowa jest zobowiązana do rozdzielenia rachunku na dwie części. Na jednej z nich gromadzone są środki stanowiące zapłatę netto za dany towar bądź usługę. Natomiast w drugiej części rachunku ewidencjonowane są wszelkie wpłaty na należny podatek VAT. Przedsiębiorca ma ograniczone pole korzystania z tej puli – może z niej pokrywać jedynie wydatki, które są ściśle związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Mowa tu przede wszystkim o składkach na ubezpieczenia społeczne, zaległościach podatkowych oraz o innych obciążeniach natury publicznoprawnej. W przypadku, gdy właściciel firmy chce z tej puli zakupić inne dobra, musi uzyskać zgodę Urzędu Skarbowego.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here