Trochę historii

0
2748

Ważnym elementem biznes planu jest opisanie historii firmy. Należy ująć wszystkie istotne wydarzenia, które miały wpływ na jej działalność, zmiany zarządu i struktury własności, otrzymane nagrody, wręczone certyfikaty, wdrożone nowe systemy np. zarządzania jakością, bezpieczeństwem. W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej ten punku należy pominąć, ale już po kilku miesiącach należy uzupełnić o np. rozszerzenie działalności firmy, zwiększenie zakresu usług, nowe oferty, informację o przekształceniach, czy zmianie siedziby firmy. Dla firm już istniejących opisanie historii firmy nie powinno stanowić problemu, chyba, że firma ulegała licznym przekształceniom, a jej działalność jest duża, wtedy należy wyważyć przedstawiane informacje w kontekście planowanych działań. W przypadku małych firm szczegółowe informacje o przekształceniach mogą pozytywnie rzutować na ocenę firmy, która dobrze sobie radzi w różnych sytuacjach. Zawarte w biznes planie informacje powinny być ułożone chronologicznie, zachowując ciąg przyczynowo –skutkowy. Jaki wybrać cel? Określając cel firmy należy na wstępie opisać czym nasza firma zajmuje się obecnie lub co zamierzamy robić w przyszłości, jeśli dotyczy to nowej firmy, a także skąd wzięliśmy pomysł na rozwinięcie wybranej przez nas działalności gospodarczej, ile pieniędzy potrzeba będzie na jego wdrożenie oraz w jaki sposób pieniądze te będą wydane. Należy zrobić rozeznanie rynku, opisać zapotrzebowanie na nasz produkt lub usługi oraz określić do jakiego segmentu rynku trafimy z naszą ofertą, w jaki sposób będziemy szukać potencjalnych odbiorców, jak zostanie przyjęta i w jaki sposób potrzeby klientów zostaną zaspokojone. Ponadto należy opisać cele krótko i długoterminowe. Bez jakiegokolwiek celu firma nie ma szans „wybić się” ponad status małych, słabo prosperujących przedsiębiorstw, a nasze dochody z pewnością nie będą takie, jakich byśmy oczekiwali po ogromnym nakładzie pracy i pieniędzy włożonym w stworzenie biznesu od podstaw. Należy więc bezwzględnie pamiętać o mniejszych i większych celach, które mamy zamiar osiągnąć.

aortamag.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here