Zadania, obowiązki i ograniczenia notariuszy

0
1497
Zadania, obowiązki i ograniczenia notariuszy

Nie każdy wie, kim dokładnie są notariusze oraz czym się zajmują każdego dnia. Warto więc dowiedzieć się o ich pracy nieco więcej.

Notariusz z definicji

Notariusze to – w systemie prawa kontynentalnego – prawnicy, którzy tworzą akty stosowania prawa oraz świadczą pomoc prawną.

Jakie obowiązki mają notariusze?

Notariusz – w trakcie wykonywania swoich obowiązków – jest zobowiązany czuwać nad zabezpieczeniem praw, a także interesów stron i innych osób, dla których sprawa może mieć skutki prawne. Notariusze dbają o zgodne interesy stron oraz muszą starać się ograniczać możliwość wykorzystania wiedzy prawnej jednej strony wobec drugiej. Warto wspomnieć, że każdy notariusz to także płatnik podatków – tak jak zwykły człowiek. Musi odprowadzać należytą sumę do Urzędu Skarbowego – podatek o czynności cywilnoprawnych, darowizny, a także podatek od spadków. Oprócz tego, notariusze mają obowiązek między innymi składania wniosków o wpis w księdze wieczystej łącznie z dokumentami, sporządzania między innymi hipoteki morskie, sporządzania aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia, wekslów, czeków, poświadczenia oraz spisywania protokołów. Notariusze mają także za zadanie przyjmowania na przechowanie pieniędzy, dokumentów, papierów wartościowych, a także danych w formie cyfrowej na nośnikach danych (w formie, która uniemożliwia ich odtworzenie przez osoby niepożądane oraz do tego niepowołane).

Czego nie wolno notariuszowi?

Notariusze mają również swoiste ograniczenia. W związku z nimi, nie mogą między innymi podejmować zajęć, które mogą przeszkadzać w pełnieniu obowiązków notarialnych oraz przyczyniać się do uchybiania od wykonywanego zawodu. Dotyczy to w szczególności handlu, przemysłu, doradztwa, jak również i pośrednictwa. Istnieją także pewne ograniczenia względne, co oznacza, że nie mogą podejmować innego zatrudnienia bez wcześniejszej zgody rady właściwej izby notarialnej. Możliwe jest to jednak, jeśli planują zostać pracownikami dydaktycznymi, naukowymi, bądź naukowo-dydaktycznymi.

Ograniczenie dotyczy również działalności dwóch lub kilku notariuszy w ramach spółki cywilnej lub partnerskiej. Ograniczenie dotyczy możliwości kształtowania ich odpowiedzialności.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here