Zmierzyć Ziemię

0
2026
Zmierzyć Ziemię

Już Arystoteles znał wagę nauki zajmującej się ustalaniem wielkości i kształtu naszej planety. Nowej dziedzinie badawczej nadał nazwę geologia, od greckiego geo – Ziemia i daiso – będę dzielił.Geologia zajmuje się określaniem położenia punktów na powierzchni Ziemi. Dzięki pomiarom geodezji dokonywanym w terenie, powstają różnorodne opracowania graficzne używane w różnych dziedzinach. Geodezja umożliwia powstawanie map tematycznych i ogólnogeograficznych, nawet plany miast powstają dzięki pomiarom geodezyjnym. Geodeci tworzą również opracowania o charakterze prawnym, służące na przykład do podziałów gruntów i rozgraniczania nieruchomości. Jest to niezwykle istotna dziedzina geodezji, ponieważ planowanie i wykonanie pomiarów, obliczenia i sporządzanie dokumentacji geodezyjnej wymaga specjalistycznej wiedzy. Prawo jest w tej dziedzinie bardzo restrykcyjne i wszelkie odstępstwa i uchybienia w zakresie postanowień Ustawy o prawie geodezyjnym i kartograficznym mogą drogo kosztować. Dlatego projekty wykonane przez architektów muszą być wytyczane w terenie przez geodetę, który wykona również inwentaryzację powykonawczą po zakończeniu inwestycji. W zależności od obszaru pomiarów współczesna nauka to geodezja niższa, zwaną potocznie miernictwem oraz geodezja wyższa. Zadaniem pierwszej jest wykonywanie pomiarów na małych powierzchniach, o promieniu nie większym niż 15,6 km, co daje to około 750 km ² badanej powierzchni. Geodezja wyższa obejmuje badania na obszarach powyżej 750 km ².

dzialaj.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here